Puhelinluettelon tallentaminen

Kun puhelinluettelo on vaivalla tuotettu, niin tehtyä työtä on syytä varmistaa. Tiedot on helpointa siirtää selaimella. Kirjaudu selaimen avulla videopuhelimen hallintasivuille.

Puhelinluetteloa hallitaan sovellusasetusten [Application Settings] ensimmäisellä välilehdellä. Otsikkona on ‘Save Phonebook to PC’ [Tallenna puhelinluettelo PC:lle] mutta luettelo siirtyy yllättäen selaimen sivulle – josta tiedot voi tietysti helposti tallentaa toivotuun paikkaan Tallenna Nimellä… [Save As...] -komennolla.

Tietojen tallentaminen käy päinsä myös puhelimen sovelluksen Optio-komennon alla löytyvän ‘Import/Export Contacts’ [Tuo/Vie Kontaktit] -valinnalla. Tällöin puhelimessa pitää olla muistitikku tai SD muistiväline.

Jos tarkoituksena on viedä tiedot postitusohjelmaan on syytä ensiksi valita tarkoitukseen sopiva tiedostotyyppi. Valittavana on muun muassa Outlook ja Outlook Express sähköpostiasiakkaiden kanssa yhteensopivat pilkulla erotettaviin arvoihin (Comma Separated Values, CSV) perustuvat tallennusmuodot.